Home     BRUSSEL NAAR ONS
BRUSSEL NAAR ONS

BRUSSEL NAAR ONS


BRUSSEL NAAR ONS


HEEL EENVOUDIG

  • Productinformatie

U rijdt naar Antwerpen via de Craeybeckstunnel, waar U rechts houdt,  op het einde van de tunnel moet
U rechts de RING oprijden richting Breda, Op de ring houdt U rechts,
U neemt afrit Borgerhout,  Bovenaan de afrit zijn er verkeerslichten, en daar gaat U linksaf,
U rijdt nu op de brug over de Ring, en de twee lichten gaat U rechts de Singel op,
U rijdt best al links, want het volgende licht moet U links afslaan, de Stenenbrug oprijden,
het volgende verkeerlicht staat op de hoek Stenenbrug-Turnhoutsebaan en daar moet U links afslaan, en
onze winkel is 50 meter verder gelegen op de linkerzijde met een parking naast de deur,